Wywiad z Panią Ewą Trznadel – Kierownik Akademickiego Biura Karier

Kornelia Rej: Czym zajmuje się Akademickie Biuro Karier?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: Misją Akademickiego Biura Karier jest przygotowanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego do skutecznego poszukiwania pracy. Naszą misję realizujemy aktywnie poprzez:

  • prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego);
  • organizację warsztatów, szkoleń dotyczących umiejętności potrzebnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy;
  • dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji;
  • zbieranie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych.

Nasze biuro organizuje i udostępnia wydarzenia związane z rynkiem pracy takie jak targi pracy, tygodnie przedsiębiorczości, dni kariery, festiwale nauki, sympozja, szkolenia, konkursy i wiele innych.

Kornelia Rej: Kto wchodzi w skład Akademickiego Biura Karier?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: Zespół ABK to pięć osób, które na co dzień organizują szkolenia, warsztaty i spotkania z przedstawicielami krajowych, w tym głownie małopolskich firm, stowarzyszeń czy instytucji rynku pracy. Dzielimy się swoją wiedzą, zamieszczamy wywiady i artykuły, konsultujemy CV i listy motywacyjne studentów i absolwentów. W skład zespołu wchodzą dwie doradczynie zawodowe, które z wykształcenia są również psychologami, zatem studenci mogą liczyć na w pełni profesjonalne podejście do swoich problemów i wątpliwości.

Kornelia Rej: Czy Państwa Biuro skupia się bardziej na sprawach studenckich, czy na administracyjnych?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: ABK to biuro dedykowane studentom i „świeżo upieczonym” absolwentom, którzy potrzebują  dodatkowych szkoleń, poszukują informacji na temat rynku pracy, lub konkretnych ofert pracy, staży lub praktyk. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy częścią kadry administracyjnej uczelni i wypełniamy administracyjne prace związane z obsługą projektów i przedsięwzięć powołanych do życia dla studentów.

Kornelia Rej: W jakiego typu sprawach mogą Państwo pomóc?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: Studenci mogą i odwiedzają nasze biuro z bardzo różnymi sprawami. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy czują się zagubieni i nie wiedzą jak przygotować się do poszukiwania pierwszej pracy, jak napisać swoje CV, lub chcą je z kimś skonsultować. Chcemy również pomóc tym, którzy myślą o założeniu własnej działalności, pokierować w pierwszych krokach, wskazać możliwości pozyskiwania funduszy.

Staramy się pomagać znaleźć dobrą pracę, jak również płatny staż, pokazujemy miejsca gdzie warto jej poszukiwać. Podpowiadamy jak pokierować swoim rozwojem zawodowym i jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czasami jest to tylko kwestia poprawienia dokumentów aplikacyjnych, a innym razem wsparcia w zakresie poszerzenia świadomości siebie, odkrycia swojego potencjału i zainteresowań. Niektórzy studenci  dochodzą do wniosku, że błędnie wybrali kierunek studiów, wówczas staramy się wesprzeć ich i znaleźć sposób, by zdobytą wiedzę jednak wykorzystali w przyszłej pracy.

Nasze biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Obecnie zapraszamy studentów na konsultacje indywidualne i szkolenia on-line w aplikacji MS Teams. Szkolenia organizowane, są również w formie on-line.

Kornelia Rej: Co mają Państwo w ofercie dla studentów?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: Portfolio działań dedykowanych dla studentów jest dosyć obszerne. Przede wszystkim oferujemy działania doradcze. Udzielamy fachowego doradztwa indywidualnego, określamy predyspozycje oraz dodatkowe umiejętności kandydata, podpowiadamy jakie kroki powinien poczynić aby podwyższyć swoje kwalifikacje, a zarazem stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Pomagamy również w przygotowaniu dokumentów dla pracodawcy (CV i listu motywacyjnego).

W ofercie mamy zakupione profesjonalne narzędzie, Kwestionariusz Insightful Profiler- Profilowanie Osobowości Zawodowej. Jest to test predyspozycji zawodowych, który składa się z 121 pytań. Czas wykonania to około 30-40 minut. Osoba, która go rozwiąże otrzymuje informację zwrotną na temat jej mocnych stron i predyspozycji. Test wskazuje również umiejętności, które należy rozwijać, bo są na niższym poziomie oraz określa odpowiednie dla danej osoby role zespołowe. Test cieszy się dobrą opinią, gdyż dzięki niemu studenci mogą utwierdzić się w swoich atutach, jak również uzyskać wiedzę o rzetelnej ocenie samego siebie.

Proponujemy również szkolenia. Prowadzimy cykle zajęć o charakterze wykładowo-warsztatowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz doskonalenia niezbędnych umiejętności interpersonalnych. Skupiamy się na kompetencjach miękkich, ale mamy również szkolenia bardziej techniczne, narzędziowej  tj. Excel.

W ABK udostępniamy informacje o rynku pracy, wymaganiach pracodawców, procedurach rekrutacyjnych, praktykach, a także wskazujemy możliwości dalszego kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających. Gromadzimy i udostępniamy, również oferty pracy – mamy własną bazę ofert pracy aktualizowaną codziennie przez pracodawców. Organizujemy imprezy tj. Targi Pracy, spotkania z rekruterami konkretnych firm, mające na celu przybliżenie studentom i absolwentom wymagań rynku pracy oraz szans stojących przed nimi.

Kornelia Rej: Jakie szkolenia i warsztaty Biuro proponuje?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: W ciągu 2 lat nasze biuro zorganizowało ponad 60 szkoleń dla studentów oraz 11 spotkań z nowego cyklu spotkań z ludźmi biznesu. Na Uczelnię zaproszono miedzy innymi: Jakuba Pawelskiego, Konrada Maja, Pawła Fortunę, Anetę Winiarz. Organizowane przez nas wykłady te mają na celu zainspirować studentów do przedsiębiorczych inicjatyw, a proponowane szkolenia i warsztaty rozwijać przede wszystkim kompetencje miękkie, których studentom wciąż brakuje. Dużą popularnością cieszą się warsztaty radzenia sobie ze stresem i zarządzania zmianą. Zawsze zgłasza się na nie wielu studentów, więc jesteśmy zmuszeni tworzyć listy rezerwowe. Realizowaliśmy również warsztat pt. „Biznesplan doskonały”, kierowany właśnie do tych, którzy myślą o założeniu własnej działalności. Dodatkowo organizujemy jeszcze m.in. zajęcia pt. „Komunikacja w biznesie”, „Współpraca w zespole”, „Motywowanie siebie i innych”, „Etat czy własna firma?”.

Proponujemy również spotkania rozwijające innowacyjne myślenie. Podczas spotkań wykorzystuje się gry, zwiększające  zainteresowanie przedsiębiorczością tj „Chłopska Szkoła Biznesu” czy „Poker Osobowości”. Zachęcamy do przeglądania naszej strony internetowej, gdzie można znaleźć wszystkie informacje, dotyczące szkoleń i warsztatów.

Kornelia Rej: Czy mogą Państwo wymienić jeden projekt, którym warto się zainteresować? Zarówno nadchodzący, jak i taki z przeszłości?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: Pomimo krótkiej, dwuletniej działalności portfolio projektów ABK jest już bardzo bogate. Obok standardowych działań współpracy z pracodawcami możemy pochwalić się, realizacją pomysłów refundowanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jak i Narodowego Banku Polskiego. Zakończony projekt „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem” to cykl płatnych staży dla studentów Wydziału Sztuki. Wspierał on artystów ostatnich lat nie tylko pomagając znaleźć pracodawców sektora kreatywnego, ale zapewniając 3-miesięczne stypendium w wysokości 6660 zł dla najlepszych, którzy zgłosili swoje portfolia.

Realizowany aktualnie projekt „UProgu Kariery” to kompleksowy rozwój działalności ABK, który pozwolił wzmocnić nasze biuro o etaty dwóch doradców zawodowych, zakup narzędzia do diagnozy kompetencji i zbudować biblioteczkę publikacji związanych z przedsiębiorczością i kreatywnością  oraz kilka gier planszowych z tego zakresu. W ramach projektu realizujemy szereg warsztatów wzmacniających kompetencje miękkie, jak również cykl spotkań z ludźmi biznesu „Biznes z pasją. Pasja w biznesie.

Poza projektami dofinansowanymi z UE realizujemy projekty współpracy z firmami tj Alexander Mann Solution, Getinge SSC,  IBM czy ABB.

Kornelia Rej: Czy można w jakiś sposób nawiązać z Państwem współpracę? Na czym by ona polegała?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: W ramach naszej działalności nawiązujemy współpracę z różnymi podmiotami otoczenia rynku pracy tj Wojewódzki Urząd Pracy, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski, które wspierają nas merytorycznie przy organizacji takich wydarzeń jak Targi Pracy czy Tydzień Przedsiębiorczości.  Zawarto współpracę ze Związkiem Banków Polskich, edukującym studentów w zakresie wiedzy finansowej (Program Edukacji Ekonomicznej). W ramach partnerstwa organizowane są wykłady i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, czy cyberbezpieczeństwa.

Mamy nawiązaną współpracę z takimi portalami, jak: pracuj.pl, praca.pl, employear.com. Firmy chętnie nadsyłają artykuły związane z karierą, które są zamieszczane na oficjalnej stronie ABK. Dodatkowo biuro publikuje własne artykuły w czasopiśmie „Semestr”, a także w uczelnianym periodyku „Commentarii Academici”.

Akademickie Biuro Karier UP współpracuje z  Europejskim Urzędem Doboru Kadr oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych w międzynarodowym konkursie  studentów na Ambasadora Kariery Europejskich. Wśród grona 24 polskich uczelni – mamy swojego ambasadora.

Chcąc pomóc studentom w rozwoju kariery zawodowej, zdobywaniu doświadczenia pracy już podczas nauki zapraszamy do współpracy różne firmy  i organizacje, które dzielą się swoimi praktykami i wraz z nami szkolą studentów z kompetencji miękkich, jak również wprowadzają w arkana tajemnic rekrutacji. Takim przykładem jest zawiązana trwałą współpracę z firmą IBM. Do tej pory udało się zorganizować trzy edycje Akademii Biznesowych IBM cieszących się niegasnącym zainteresowaniem wśród studentów. W ramach projektu odbywały się cykliczne szkolenia z zakresu kształtowania kompetencji miękkich przeprowadzane przez profesjonalnych trenerów, a uczestnicy otrzymywali certyfikat wydawany przez firmę IBM. Planowana jest również Akademia z firmą Motorola.

Kornelia Rej: Gdzie można znaleźć informacje na temat Państwa działalności?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: Wszystkie informacje o naszym biurze, aktualnie planowanych szkoleniach i warsztatach zamieszczone są na naszej stronie www.abk.up.krakow.pl

Prowadzimy również aktywny profil społecznościowy FB Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie (@akbiurokarierup), do polubienia którego zapraszamy!

Kornelia Rej: Czy współpracujecie z innymi Biurami Karier?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: W ramach naszej działalności współpracujemy z innymi Biurami Karier zrzeszonymi w Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ta współpraca  w mocniejszym stopniu jest realizowana w ramach małopolskich Biur Karier. W ramach współpracy rokrocznie na wiosnę organizowane jest przedsięwzięcie „Gra o Karierę”, które przerodziło się w ogólnopolski już projekt, którego celem jest promocja działalności Biur Karier wśród społeczności studentów.

Kornelia Rej: Jak według Biura aktywnie budować karierę?

Pani Ewa Trznadel, Kierownik Akademickiego Biura Karier: Aktywnie buduj karierę z ABK to flagowe hasło ostatniego okresu naszej działalności, które wciąż propagujemy. O ile misją naszej Uczelni jest zdobywanie, rozwijanie i przekazywanie wiedzy, o tyle nasza jednostka stara się, aby czas studiów był czasem nie tylko nauki, ale również zbierania doświadczeń zawodowych i aktywnego budowania kariery. Rok w rok mury naszej i innych uczelni opuszcza tysiące absolwentów. Nie wszyscy jednak znajdują satysfakcjonującą pracę. Posiadanie specjalistycznej wiedzy i tytułu magistra często nie są wystarczające. Dlatego niezmiernie ważne jest planowanie swojej kariery już podczas studiów.

W naszych akcjach, szkoleniach i warsztatach zachęcamy studentów to aktywnego włączania się do rynku pracy jeszcze w trakcie zajęć akademickich.  Wiedza o swoich słabych i mocnych stronach oraz rozwijanie kwalifikacji pod kątem aktualnych wymagań rynku pracy są konieczne przy budowaniu przyszłej ścieżki kariery. W naszym biurze studenci i absolwenci mogą tę wiedzę uzupełnić, mogą też znaleźć oferty pracy, spotkać się z rekruterami i HR-owcami z różnych firm. Podpowiadamy jak już w okresie studenckim być aktywnym, zdobywać doświadczenie na praktykach, uczestniczyć w symulacjach rozmów kwalifikacyjnych, rozmawiać z przedstawicielami firm podczas targów pracy czy rozbudowywać CV o kolejne zdobyte nagrody w konkursach. Zachęcamy do systematycznego budowania kapitału doświadczeń, testowania siebie w różnych rolach, przez co łatwiej jest kształtować przekonanie o własnej skuteczności i łatwiej odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

 

 

Post Author: korneliarej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *